Vertaling strategie en doelen

Als ondernemer stel je jezelf soms de vraag: stel ik de juiste prioriteiten en neem ik de de juiste beslissingen in lijn met de strategische doelen van de onderneming. Als dat zo is helpt het  om een duidelijke vertaling van jouw strategie en doelen naar concrete indicatoren (KPI’s) te maken om verbeterplannen te definiëren en bij te kunnen sturen.

Voor een vertaling van strategie en doelen zijn er verschillende praktische hulpmiddelen. Te denken valt aan Coaching en Advies bij:

  • Opstellen OGSM (Objectives, Goals, Strategy en Measures), waarbij doelen worden gekoppeld aan mogelijke strategieën, KPI’s en een concreet actieplan
  • Opstellen X-matrix (Hoshin Kanri), waarbij strategische doelen worden gekoppeld aan jaardoelen, vervolgens aan verbeterinitiatieven met een aantal concrete KPI’s gekoppeld aan personen of afdelingen

Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven bij het opstellen van OGSM en X-matrix.

Daarnaast biedt het businessmodel Canvas uitgebreide mogelijkheden om de bouwstenen van uw bedrijf in beeld te brengen. Dit model geeft snel inzicht in de belangrijkste klantproposities, -segmenten,-relaties en kanalen. Verder worden kernactiviteiten, hulpbronnen en waardevolle partners beschreven. Ten slotte ontstaat er inzicht in inkomstenstromen en de kostenstructuur. Zeker bij nieuwe proposities of start ups wordt dit hulpmiddel veel gebruikt.

Opstellen OGSM

Doelen operationeel maken vraagt om het dui­de­lijk stellen van objectives met duidelijke goals (meer specifieke doelen), de strategie om dit te bereiken en de concrete maat­regelen daarvoor.

Binnen bijvoorbeeld Achmea wordt dit model gebruikt voor verbeter- en marketingplannen.

Het bijgevoegde voorbeeld van mijzelf voor het realiseren van de achtste triathlon geeft een duidelijk beeld van de mogelijke uitwerking.

Bron: je bedrijf wendbaar

Bron: je bedrijf wendbaar

Opstellen X-matrix (Hoshin Kanri)

Bron je bedrijf wendbaar / Tools hero

Binnen Achmea wordt de X-matrix onder andere gebruikt bij Zilveren Kruis

Wat is een X-matrix?

De X-matrix is een tool die helpt bij het consistent vertalen van de organisatiedoelen, via doelen op lager organisatorisch niveau (afdelingen en/of medewerkers), naar verbeterinitiatieven. De matrix geeft een goede eerste indicatie of het geheel aan verbeterinitiatieven inderdaad gaat leiden tot realisatie van alle organisatiedoelen; het wordt inzichtelijk gemaakt welke organisatiedoelstellingen onvoldoende worden gedekt door verbeterinitiatieven.

Een X-matrix wordt als volgt vastgesteld:

  1. Bepaal de lange termijn (3-5 jaars) strategische doel­stellingen.
  2. Vertaal de bij stap 1 opgestelde strategische doelen naar doelen voor het komende jaar De relatie tussen de strategische doelen en de jaardoelen wordt aange­geven door een zwart bolletje te zetten.
  3. Stel de verbeter­initiatieven in A3’s op die moeten leiden tot het bereiken van de jaarlijkse doelen; ook hier wordt een verbinding gelegd door middel van bolletjes.
  4. Vertaal de verbeter­initiatieven naar KPI’s en koppel deze aan personen of afdelingen.