Open de deur naar een nieuwe wereld

De nieuwe wereld van de vakbond

De eerste opdracht als Financial en Lean consultant zit er bijna op. In dit jaar heb ik met veel plezier een hele andere wereld ontdekt: die van de vakbond. Na zoveel jaar werkzaam geweest te zijn in de financiële dienstverlening is het bijzonder om meer en meer thuis te raken in deze wereld van collectieve en individuele belangenbehartiging en werkgeversbijdragen. Ik ben blij met de kans die ik daarin heb gekregen.

Lesson learned

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Belangrijke lesson learned was wel het besef dat je echt van betekenis kunt zijn wanneer je antwoord biedt op de vragen die er liggen. In dit geval het bieden van financiële ondersteuning in het opstellen van de begroting, tarieven en maandrapportage. Daarnaast de processen van werkgeversbijdragen en fondsgelden bij de kop te pakken en opnieuw in te richten. Samen met leuke en gedreven collega’s deze doorleven en stapsgewijs te implementeren. Ook is er hard gewerkt aan verbetering van de managementinformatie en sturing op liquiditeit. Zeker in deze coronatijd van wezenlijk belang.

Brenger van nieuwe inzichten en structuur

Mijn kracht zit, net als in deze opdracht, in het verschaffen van nieuwe inzichten en brengen van structuur, die leiden tot concrete acties en bijsturing. Of het nu bijvoorbeeld een Interim Financial of Lean Agile opdracht betreft de klus wordt geklaard.

Open de deur naar een nieuwe wereld door wendbaar te zijn

Deze tijd maakt het noodzakelijk de deur te openen naar een nieuwe wereld. Nieuwe mogelijkheden te zoeken en wendbaar te zijn. Voorbeelden zijn bedrijven als Demcon in de ontwikkeling en productie van complete beademingsapparaten of het introduceren door T-event styling van corona proof meubilair. Kansen creëer je zelf. Waar nodig ondersteun ik je daarbij.

Neem contact op voor een verkennend gesprek

Vanaf 1 september wil ik mijn ervaring gebruiken in een nieuwe opdracht en sta ik open voor het ontdekken van een nieuwe wereld. Immers van elkaar en van ervaring in andere sectoren kun je leren. Samen maken we je bedrijf wendbaar. In een oriënterend gesprek kunnen we de vragen verkennen waar jij mee zit. Bel mij op 06 248 92 771 of mail naar info@jebedrijfwendbaar.nl voor het maken van een afspraak.