Verbetering processen door Lean mindset en werken

De ontwikkelingen in de markt zorgen er voor dat het voor jou als ondernemer belangrijk is om op tijd aan de klant te kunnen leveren met een optimaal proces en hoge toegevoegde waarde voor de klant. Als ondernemer stel je jezelf regelmatig de vraag welke verbetermogelijkheden er zijn? Er liggen kansen genoeg om meer klantgericht, effectief en efficiënt te werken.

Verbetering van je organisatie en processen kun je bereiken door je organisatie volgens de principes van Lean in te richten door je management en medewerkers te trainen, knelpunten in processen te analyseren en voortdurend te verbeteren.

De 5 principes van Lean zijn:

 1. specificeer de toegevoegde waarde voor je klant
 2. definieer alle activiteiten in het huidige proces. 
 3. verwijder alle overbodige activiteiten en creëer daarmee flow.
 4. zet je klant aan het stuur door het pull principe toe te passen.
 5. streef naar perfectie door voortdurend te verbeteren door het PDCA (Plan Do Check Act) principe te hanteren.

Veel Organisaties in productie en financiële dienstverlening werken volgens deze methodiek. Daarnaast wordt dit steeds meer toegepast ook in Zorg en Onderwijs.

Voor het zorgen voor een voortdurende verbetering van organisatie en processen zijn er de volgende mogelijkheden waarover ik graag met u in gesprek ga

 • uitvoeren van een lean bedrijvenscan om vast te stellen waar de organisatie staat en welk potentieel aan verbetermogelijkheden dit biedt. Meer informatie vind je op http://www.leanscan.nl
 • inventarisatie en quick scan van problemen vanuit klant of businessperspectief, welke vragen om een oplossing. Voorbeelden worden hierna gegeven.
 • verbetering van het proces realiseren door inventarisatie huidige en gewenste proces en benoemen en zo nodig begeleiden bij implementatie van verbeterinitiatieven
 • begeleiding van workshops / projecten om problemen op te lossen (Kaizen / problemsolve / project volgens DMAIC principe: zie toelichting hierna) afhankelijk van de grootte en complexiteit van het probleem
 • invoering van operationeel management met dag- en weekstarts op basis van de vertaling van doelstellingen naar KPI’s (zie doelen operationeel maken)
 • Trainingen geven op het gebied van voortdurend verbeteren (Lean Yellow en Green belt)

Mogelijkheden voor procesoptimalisatie / -verbetering vanuit klant- of businessperspectief zijn er altijd

Als ondernemer zijn er meerdere mogelijkheden om te komen tot verbetering van het proces vanuit klantreacties, business issues, financieel of strategisch vlak. Dit kan zijn een klanttevredenheidsonderzoek of klachtenrapportage. Daarnaast leiden door management of medewerkers gesignaleerde problemen tot verbetermogelijkheden. Ook kan procesinformatie over fouten- of afvalpercentage aanleiding geven tot voorstellen voor verbetering.

Zelf heb ik als lean consultant projecten geleid in het realiseren van verbeteringen en besparingen in multidisciplinaire teams bij het Klantcontactcentrum (reductie herhaalaanbod Woon) en Schaderegeling Bedrijven (besparing 1,5 ton door verhoging netwerksturing cascoschades) in de keten.

Ook voor uw vraag kan een lean project de oplossing zijn.

Lean Six Sigma project zorgt voor procesverbetering op basis van feiten

De DMAIC project aanpak zorgt samen met het team voor een duidelijke definitie van het probleem en procesbeschrijving, fact based meting en analyse. Daarnaast wordt gezamenlijk gewerkt aan analyse van oorzaken, vaststellen en toetsen van optimale oplossingen en implementatie en borging van deze oplossingen. Met deze methodiek zijn mooie resultaten te behalen. In een van mijn projecten is een besparing van € 150.000 gerealiseerd.