Procesoptimalisatie door Lean mindset en werken

De ontwikkelingen in de markt zorgen er voor dat het voor jou als ondernemer belangrijk is om op tijd aan de klant te kunnen leveren met een optimaal proces en hoge toegevoegde waarde voor de klant. Soms stel je als ondernemer jezelf de vraag zijn mijn processen optimaal?

Procesoptimalisatie kun je bereiken door je processen volgens de principes van Lean in te richten door je medewerkers te trainen, knelpunten in processen te analyseren en continue te verbeteren.

De 5 principes van Lean zijn:

  1. specificeer de toegevoegde waarde voor je klant
  2. definieer alle activiteiten in het huidige proces. 
  3. verwijder alle overbodige activiteiten en creëer daarmee flow.
  4. zet je klant aan het stuur door het pull principe toe te passen.
  5. streef naar perfectie door continue verbeteren door het PDCA (Plan Do Check Act) principe te hanteren.

Veel Bedrijven in productie en financiële dienstverlening werken volgens deze methodiek. Daarnaast wordt dit steeds meer toegepast ook in Zorg en Onderwijs.

Door mij worden de volgende oplossingen geboden

  • inventarisatie en quick scan van problemen vanuit klant of businessperspectief, welke vragen om een oplossing door procesoptimalisatie. Voorbeelden worden hierna gegeven.
  • procesoptimalisatie realiseren door inventarisatie huidige en gewenste proces en benoemen en zo nodig begeleiden bij implementatie van verbeterinitiatieven
  • begeleiding van workshops / projecten om problemen op te lossen (Kaizen / problemsolve / project volgens DMAIC principe: zie toelichting hierna)) afhankelijk van de grootte en complexiteit van het probleem
  • invoering van operationeel management met dag- en weekstarts op basis van de vertaling van doelstellingen naar KPI’s (zie prioriteiten stellen)
  • Trainingen geven op het gebied van procesoptimalisatie (Lean Yellow en Green belt)

Mogelijkheden voor procesoptimalisatie / -verbetering vanuit klant- of businessperspectief zijn er altijd

Als ondernemer zijn er meerdere mogelijkheden om te komen tot procesoptimalisatie vanuit klantreacties of business issues op financieel of strategisch vlak. Dit kan zijn een klanttevredenheidsonderzoek of klachten-rapportage. Daarnaast kunnen door management of medewerkers gesignaleerde problemen leiden tot verbetermogelijkheden. Ook kan procesinformatie zoals het percentage fouten of -afval aanleiding geven tot voorstellen voor procesverbetering.

Zelf heb ik een opdracht binnen een klantcontactcentrum uitgevoerd voor reductie van calls. Daarnaast heb ik gewerkt aan de verhoging van het sturingspercentage bij herstel van bedrijfsmatige cascoschades.

Ook voor uw vraag kan een lean project de oplossing zijn.

Lean Six Sigma project zorgt voor procesverbetering op basis van feiten

De DMAIC project aanpak zorgt samen met het team voor een duidelijke definitie van het probleem en procesbeschrijving, fact based meting en analyse. Daarnaast wordt gezamenlijk gewerkt aan analyse van oorzaken, vaststellen en toetsen van optimale oplossingen en implementatie en borging van deze oplossingen. Met deze methodiek zijn mooie resultaten te behalen. In een van mijn projecten is een besparing van € 150.000 gerealiseerd.