Ontwikkeling producten, apps ... door implementatie Agile mindset en werken

Ontwikkelingen in de markt gaan razendsnel. Als ondernemer stel je jezelf soms de vraag: is mijn time to market niet veel te lang voor nieuwe producten en diensten, de ontwikkeling van websites, mobile en apps.

Product- en systeemontwikkeling met een korte time to market kun je in veel gevallen realiseren door implementatie van Agile mindset en werken.  Je wilt de ontwikkelingen volgen of zelfs voor zijn.

Agile / scrum werken biedt in veel gevallen de oplossing om in kleine, veelal multi­disci­plinaire teams te plannen, in periodes van twee, tot drie weken (zogenaamde sprints) deelresultaten op te leveren en het proces te evalueren en te verbeteren. Hierbij zijn er specifieke rollen voor procesbegeleiding (scrummaster) en inhoud (productowner). Gewerkt wordt volgens de uitgangspunten van scrum.

Bij scrum worden duidelijke prio­riteiten gesteld in de product backlog, een planning per sprint gemaakt, en vinden review van resultaat en evaluatie (retrospective) van de sprint plaats. Visualisatie en trans­parantie van voort­gang en resultaten is een belangrijk aspect van het succes van de methodiek.

Implementatie van Agile mindset en werken is mogelijk door je de organisatie en haar medewerkers te trainen en te coachen.

Wil je meer over Agile / scrum werken weten lees dan hieronder verder of stel uw vraag via het contactformulier.

Scrumproces en rollen

Ontwikkeling producten, apps ... door implementatie Agile mindset en werken

Deze werkmethode biedt de volgende aansprekende voordelen: hogere kwaliteit, directe feedback van stakeholders, betere voorspelbaarheid en eerder bereiken resultaat, juiste producten / diensten, verbetering motivatie medewerkers, hogere klanttevredenheid snellere time to market en hogere efficiency.

Face to Face, transparant, kort cyclisch zijn kernwoorden voor Agile / scrum werken.

Gestart wordt met een kennismakingsgesprek met de vraag en het advies of Scrum / Agile werken voor uw bedrijf de beste oplossing is.

Als dit zo is wil ik graag uw Bedrijf trainen en coachen (zowel aan teams als individueel) bij de implementatie van Agile mindset en werken. De beste resultaten worden bereikt door te starten met een pilot en vervolgens deze verder uit te rollen. Bij meerdere teams binnen een grotere organisatie kan er een opschaling plaatsvinden door verschillende methodieken toe te passen en te zorgen voor consistentie en cadans.

Kanban bord Je bedrijf wendbaar

De voortgang van je werkzaamheden kun je op een Kanban bord in bijv. Trello bijhouden. Bijgaand een eigen voorbeeld.