Wie ben ik?

Als hands on controller – consultant – trainer heb ik jarenlange ervaring met het leiden van veranderingstrajecten. Ik ben te typeren als gedreven, enthousiast en goed in staat verbinding te maken met medewerkers op alle niveaus in de organisatie.

Mijn visie is het, als interim financial en lean consultant of agile coach, inspireren en werken aan resultaat en verandering om doelen te realiseren met inzet en plezier. Steeds met als motto het verbinden, motiveren en mobiliseren. De kern van Lean Agile werken is voor mij samen nieuwe inzichten op te doen en deze in actie om te zetten. Kortom: #jebedrijfwendbaar

Graag gebruik ik mijn ervaring om als interim Financial met hart voor verandering uw organisatie tijdelijk te ondersteunen. Voor het realiseren van verandering betekent de huidige situatie in beeld te brengen. Vervolgens aanbevelingen op te stellen en stapsgewijs verbeteringen te realiseren. Daarbij adviseer ik u graag op het gebied van performancemanagement, procesoptimalisatie en agile werken met als doel een beter resultaat voor klant, medewerker, bedrijf en maatschappij.

Met wie werk ik samen?

Als netwerkpartner van Lean Six Sigma Groep en Lean Agile groep. In de rol van lean consultant en agile coach voer ik mogelijke opdrachten uit. Als trainer zorg ik voor de ontwikkeling en het verzorgen van Agile trainingen, zoals de scrummaster en productowner training. Voor meer informatie kijk op https://leanagilegroep.nl/

 

Als partner van MPR Partners. MPR is een netwerkorganisatie met de visie dat duurzame verbetering voortkomt door met mensen en aan processen te werken en zo het resultaat te verbeteren.

 

Met Martijn Kamphorst als lean black belt in de ontwikkeling en het verzorgen van de lean scan bij organisaties. Op een laagdrempelige manier geven wij organisaties advies welke verbetermogelijkheden er liggen om meer klantgericht, effectief en efficiënt te werken. Voor meer informatie kijk op http://www.leanscan.nl.