Productontwikkeling en systeemontwikkeling

In de huidige markt gaan ontwikkelingen steeds sneller. De concurrentie staat niet stil en vraagt om snel en adequaat handelen. Het is daarom belangrijk dat je als ondernemer:

  1. De juiste prioriteiten stelt in lijn met jouw strategie en doelen
  2. Nieuwe producten en diensten, websites, mobile en apps ontwikkelt met een korte time to market
  3. De waarde voor de klant maximaliseert door verspillingen te elimineren en processen te optimaliseren

Dit zorgt er voor dat je een snellere time to market, meer tevreden klanten, een hogere productiviteit, minder fouten en meer gemotiveerde en tevreden medewerkers realiseert. Je bedrijf is daarmee klaar voor de toekomst: Kortom: jebedrijfwendbaar

Productontwikkeling en systeemontwikkeling

Productontwikkeling en systeemontwikkeling

Om dit te realiseren heb ik een aantal oplossingen:

Doelen operationeel maken vraagt om een duidelijke vertaling van jouw strategie en doelen naar concrete indicatoren (KPI’s) om verbeterplannen te definiëren en bij te kunnen sturen.

Product­ontwik­ke­ling en sy­steem­ontwik­ke­ling met een korte time to market kun je in veel gevallen realiseren door implementatie van Agile mindset en werken door je medewerkers te trainen en te coachen.

Procesoptimalisatie kun je bereiken door je processen Lean in te richten door je medewerkers te trainen, knelpunten in processen te analyseren en continue te verbeteren.